Logo

Image

Rich Text

7 adviezen voor onze toekomstige regering

Op zondag 26 mei gaan we weer naar de stembus. Wij geven onze toekomstige leiders zeven mooie voorstellen mee.  We willen dat ze die ter harte  nemen. Deze concrete en realiseerbare adviezen weerspiegelen Femma’s toekomstdroom. Een samenleving waarin we met z’n allen evenwichtig leven, werken, zorgen en vrije tijd beleven.

 

1) Elke vader heeft automatisch recht op twintig dagen vaderschapsverlof

Er bestaan nog veel stereotiepe gedachten over de vader als kostwinner. Mannen die hun vaderschapsverlof opnemen, ervaren soms problemen op het werk. Vaak durven ze hun verlof niet aan te vragen uit schrik voor negatieve reacties van de werkgever.

Nochtans heeft een betrokken vader veel positieve effecten: een betere relatie met zijn kind, een gunstig effect op de gezondheid van moeder en kind, een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind en een grotere gelijkheid binnen het huishouden en op de werkvloer.

Femma ijvert voor minimum twintig dagen vaderschapsverlof voor elke vader. Twintig dagen die meteen ingaan vanaf de geboorte, aaneensluitend opgenomen worden en automatisch worden toegekend. Zo gaan we het vanzelfsprekend vinden dat werkende vaders naast hun werk ook voldoende tijd besteden aan hun gezin.

Meer lezen...

 

2) Vergoed ouderschapsverlof beter en koppel er een genderbonus aan

Het ouderschapsverlof vandaag is niet aangepast aan de hedendaagse noden. De vergoeding is te laag en het is te kort. Het resultaat is dat de laagste inkomens er geen gebruik van maken. Zij die er eigenlijk het meest behoefte aan hebben. Bovendien wordt meestal de partner met het laagste inkomen gepusht om dit verlof op te nemen. In veel gevallen: de vrouw.

Femma vraagt om de ouderschapsvergoeding te verhogen tot 82% van het brutoloon (met een ondergrens voor de laagste inkomens en een plafond voor de hoogste) en het uit te breiden voor zelfstandigen en werkzoekenden. Om de zorg voor het kind evenwichtig te verdelen tussen vaders en moeders, pleiten we voor een genderbonus (wanneer vaders aansluitend ouderschapsverlof opnemen).

Meer lezen...

 

3) Maak van kinderopvang een basisvoorziening

Toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang zorgt voor emancipatie. Het is een essentiële voorwaarde voor het goed combineren van gezin en werk. Goede kinderopvang vult de opvoeding door de ouders aan. Het biedt niet alleen verzorging en geborgenheid maar stimuleert ook de ontwikkeling van de kinderen.

Iedereen gelijk aan de start! We vragen de beleidsmakers de gesubsidieerde opvang en het personeel sterk uit te breiden. Iedereen, ook niet-werkenden, moet kunnen genieten van goede kinderopvang. Bovendien moet opvang ook voorzien zijn in kwetsbare wijken en moeten financiële drempels worden weggenomen. Voor de buitenschoolse kinderopvang vragen we een alternatieve financiering.

Meer lezen...

 

4) Ondersteun de kortere werkweek

Voor Femma is het duidelijk: de 30-urenweek is de nieuwe norm. Met z’n allen minder werken zorgt ervoor dat we het werk gelijker verdelen tussen mensen en tussen levensfases. Femma geeft het voorbeeld en experimenteert in 2019 met de 30-urenwerkweek met behoud van een voltijds loon. We herdachten onze arbeidssituatie en wierven nieuwe collega’s aan. In samenwerking met de VUB en Kind en Samenleving onderzoeken we welk effect zo’n kortere werkweek heeft.

Wij vragen van de overheid dat zij de kortere werkweek ondersteunt door zelf het goede voorbeeld te geven en experimenten op te zetten. Daarnaast vragen we de overheid een nieuw aanmoedigingsstelsel voor de kortere werkweek uit te werken en de arbeidstijden terug op scherp te zetten in de arbeidswet.

Meer lezen...

 

5) Vergoed de verloven voor medische bijstand en palliatief verlof beter

De overheid zegt chapeau als je de zorg voor je zieke naaste op jou neemt, maar laat je verder in de steek. Wist je trouwens, dat mantelzorgers per dag voor 1,2 miljoen op de ziekteverzekering besparen? Tegelijk happen ze naar adem.  We krijgen de boodschap dat we langer en flexibeler moeten werken maar de waarde van mantelzorg wordt niet erkend en de verloven voldoen niet aan de noden.

Mantelzorgers moeten de erkenning krijgen die ze verdienen. Beleidsmakers moeten de vergoeding voor thematische verloven ‘medische bijstand’ en ‘palliatief verlof’ optrekken naar 82% van het loon met een ondergrens en bovengrens. Het verlof moet flexibel kunnen worden opgenomen. Werknemers die niet anders kunnen dan ontslag nemen, moeten recht hebben op uitkeringen voor werkloosheid, ziekte en invaliditeit. We pleiten er ook voor dat periodes van werkonderbreking voor mantelzorg blijven meetellen voor de berekening van de pensioenen.

Meer lezen...

 

6) Zet in op niet-stereotiepe beeldvorming van mannen en vrouwen

‘Typisch vrouwelijk’ of ‘typisch mannelijk’ bestaat niet. En toch. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen. Nog steeds nemen vrouwen sneller ouderschaps- of ander zorgverlof op. En nog steeds werken vrouwen deeltijds, wordt de man aanzien als dé kostwinner en kleden we jongens in het blauw en meisjes in het roze. De stereotiepe rolverdeling is zodanig ingebakken dat we er ons vaak niet van bewust zijn.

Femma ijvert voor een niet-stereotiepe beeldvorming van mannen en vrouwen en vraagt structurele maatregelen, zoals het verplicht vaderschapsverlof. Maar ook, degelijke onderwijs- en sensibiliseringsacties. Laat ons aandacht geven aan roldoorbrekend onderwijs. Wanneer gedragspatronen daardoor veranderen, moeten ze ook zichtbaar worden.

Meer lezen...

 

7) Maak onbetaalde arbeid zichtbaar

Arbeid. Meestal denken we dan spontaan aan ‘betaalde’ arbeid. Maar wist je dat slechts 41,2% van het arbeidsvolume in ons land betaald is? Meer dan de helft is dus onbetaald. We hebben het hier over vrijwilligerswerk, mantelzorg, huishoudelijke taken…  Onbetaalde arbeid is de ruggengraat van ons economisch systeem. Onmisbaar en toch onzichtbaar en ondergewaardeerd.

Femma streeft naar een opwaardering van onbetaalde arbeid. Vervang onze enge kijk op economische vooruitgang door een waardevol alternatief. Een ander model dat ieder mens toelaat een waardig leven te leiden, vol mogelijkheden. Erken de rollen en de functies die we opnemen buiten de ‘markt’ als arbeid. Daarvoor moeten we relevante indicatoren gebruiken die de verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid correct weergeven.

Meer lezen...

 

Wat is jouw top 3?

Wat is jouw top 3?

 

Laat van je horen en laat ons weten welke 3 voorstellen volgens jou prioriteit moeten krijgen.  Zo leren we bij Femma op wat we moeten inzetten in ons streven naar een samenleving waarin we met z’n allen evenwichtig leven, werken, zorgen en vrije tijd beleven.

Entry Form

Share

Deel op social media

Footer

www.gerichtopevenwicht.be

Copyright 2019 Femma

Create your own contest for free with ShortStack