Image

Rich Text

OBS, det kan vara svårigheter att deltaga i gallupen via mobilen efter att Facebook har infört sin tvåstegs verifiering. Det finns två sätt att göra gallupen på om man har problem:

  1. logga in på Facebook på en webbläsare på mobilen/tableten 
  2. gör gallupen på en dator.

Form

Om du väljer att deltaga i gallupen, så kommer du att vara anonym.

Regler:

  • Du kan bara deltaga en gång per omröstningen.
  • Du måste ha ett Facebook konto.

Facebook: 
Facebook kopplingen används enbart för att verifiera vem du är innan din röst godkänns. Efter att gallupen är avslutad, anonymiseras ditt inlägg.  

Gallupen visas:
Resultatet från gallupen kommer att presenteras på Facebook sidan Åland gallup. 

Frekvens:
Gallupen utförs under några dagar, oftast i början av månaden. 


Kontakt:
Vid några eventuella frågor ta kontakt via mats.adamczak@gmail.com

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing your information to Åland Gallup and not to Facebook. The information you provide will only be used for making a gallup for the Åland island.

Powered by ShortStack